CẬP NHẬT TOWNY

Đánh giá cho post

∎ 10/04/2020 – Towny phiên bản 3.0

▶ FIX

– Quặng kim cương có tỉ lệ rớt bột kim cương (25%), kim cương (1%), phôi sắt và phôi vàng (50%)

▶ REMOVE

– Rác.

▶ ADD

– Cho phép chế tạo bàn phù phép
– Cho phép chế tạo cái đe
– Thêm nhiều dạng trade cày cuốc cho member
– Thêm trade dành cho donator

∎ 09/04/2020 – Towny phiên bản 2.0

▶ FIX

– Đào quặng sắt tỉ lệ ra thỏi sắt và bột sắt.
– Đào quặng vàng tỉ lệ ra thỏi vàng và bột vàng.
– Than vẫn có tác dụng với các dạng giao dịch khác chứ không vô dụng nhé.
– Nerf damage Thây ma và Bộ xương.

▶ REMOVE

– Xóa hệ thống vật phẩm cũ, cập nhật hệ thống mới, vật phẩm vẫn vậy không mất mát gì.

▶ ADD

– Thêm trade kim cương
– Thêm trade than
– Thêm nhiệm vụ (quest)
– Thêm nhiều dạng trade cày cuốc cho member
– Thêm trade dành cho donator

∎ 08/04/2020 – Towny phiên bản 1.1

▶ Giảm damage Thây Ma [Lv.1] 6 -> 4
▶ Giảm damage Bộ Xương [Lv.1] 10 -> 4
▶ Giảm damage Thây ma đột biến [Lv.10] 12 -> 8
▶ Tăng $ kim cương khi bán trên /shop
▶ Thêm trade
▶ Tăng 1-2$ khi giết quái dưới HẦM NGỤC
▶ Fix bug ...

IP: sv.mcfamily.vn

Bạn chưa có game? Tải game ngay tại đây

BộThâ