CHÍNH THỨC KHAI MỞ MÁY CHỦ FACTION RAID

Đánh giá cho post

CHÍNH THỨC KHAI MỞ MÁY CHỦ FACTION RAID

KHAI MỞ MÁY CHỦ FACTION

Vào lúc 10h00 ngày 14/08/2021 tại MCFAMILY.VN
Faction có gì?
      +Giới hạn thế giới 30000×30000
      +Xây dựng bộ tộc mạnh để raid và chiếm đất nhau
      +300+ loại phù phép
      +Cho phép sử dụng đá đỏ, bàn phù phép, cái đe, TNT, đào kim cương, lục bảo, … (không dùng XRAY, Cheat)
      +AIRDROP mỗi 2 giờ
      +SHOP đa dạng
      +Cày cuốc vanilla
      +TNT có thể nổ được rương các thứ, hopper có thể hút toàn bộ vật phẩm trong rương khi đặt phía dưới
-MỞ ĐUA TOP MONEY TẠI FACTION(Từ 14/08/2021 đến 14/09/2021)
      +TOP 1: 200 COIN
      +TOP 2: 100 COIN
      +TOP 3: 50 COIN
IP : sv.mcfamily.vn
Group: mcfamily.vn/group
Fanpage:mcfamily.vn/fanpage
Phiên bản : 1.16.5