MCFAMILY.VN
Trang chủ Đăng ký

Cập nhật java 8 mới nhất chạy game sẽ không gặp lỗi và hiệu suất game tốt hơn.

Minecraft Windows giúp tối ưu sữa lỗi tốt hơn cho các hệ điều hành Windows 7 và XP.

Shiginima Launcher hỗ trợ tất cả hệ điều hành từ Windows đến MacOS và Linux.

Launcher Minecraft tạm thời không hỗ trợ các phiên bản mới.

TLauncher nhiều tùy chọn cài đặt sẵn như FORGE MOD và OPTIFINE.

Minecraft Full Shader Bộ cài đặt full 1.8.9 có sẵn Shader HD và Optifine.

IP Kết nối server minecraft: sv.mcfamily.vn
________________________________________________________________________________
Danh sách bộ cài đặt minecraft

Tên Phiên bản

Dung lượng

Download

Minecraft Windows (Mới nhất 1.16.5) 3.10 MB Tải về máy | 52353 lượt tải ( Khuyên Dùng )
Shiginima Launcher (Mới nhất 1.16.5) 3.08 MB Tải về máy | 92324 lượt tải ( Khuyên Dùng )
Minecraft Launcher (Mới nhất 1.16.5) 1.45 MB Tải về máy | 12423 lượt tải ( Không hỗ trợ )
Minecraft Full Shader (Mới nhất 1.16.5) 181. MB Tải về máy | 4223 lượt tải ( Cấu Hình Cao )
________________________________________________________________________________
Yêu cầu cài đặt Java JRE 8, mới có thể chạy game thành công.

Tên Phiên bản

Dung lượng

Download

Java 8 JRE Update 60 MB Java Windows x86 | Java Windows x64 | Java MacOS