Cập nhật java 8 mới nhất chạy game sẽ không gặp lỗi và hiệu suất game tốt hơn.

MCFAMILY Launcher phiên bản launcher giúp tối ưu sữa và hiệu suất lỗi tốt hơn cho các hệ điều hành Windows 10, Windows 8, Windows 7, XP, Linux và MacOS.

IP Kết nối server minecraft: sv.mcfamily.vn

Banner MCFAMILY

TẢI GAME MINECRAFT

Launcher Dung lượng Tải về Lượt tải
_________ _________ _________ _________
MCFAMILY Launcher v1.0.0 (khuyên dùng) 74.8 MB Tải về máy

TẢI JAVA

Java Dung lượng Tải về Lượt tải
_________ _________ _________ _________
Java 8 JRE (Window x86) 60 MB Tải về máy
Java 8 JRE (Window x64) 60 MB Tải về máy
Java 8 JRE (MacOS) 60 MB Tải về máy
XEM CẤU HÌNH