Giveaway Account Minecraft Premium

Đánh giá cho post

Giveaway Account Minecraft Premium

Tính đến ngày hôm nay máy chủ MCFAMILY của chúng ta đã hoạt động trở lại gần 2 tháng (06/04/2020)
Để cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ máy chủ trong thời gian qua Admin quyết định GIVEAWAY Account Minecraft Premium (Key trị giá 680.000đ)

Thể lệ :

  • Bước 1 : Phải là thành viên của nhóm Cộng đồng minecraft.Chia sẻ bài viết này trên tường bạn với chế độ CÔNG KHAI.(Link bài viết)
  • Bước 2 : Mời bạn bè vào nhóm này và tag 3 người bạno bài viết này.
  • Bước 3 : Chọn 1 số từ 001 – 200.
  • VD : Tag1 Tag2 Tag3 – 023

Luật lệ :

  • Nếu 2 người bình luận trùng số sẽ tính người bình luận trước, nếu người bình luận trước không đủ điều kiện sẽ tính người bình luận sau
  • Nếu quay không ai trúng sẽ quay tiếp đến khi có người trúng
  • Không spam, bình luận nhiều số sẽ không tính
  • Không được phép chỉnh sửa bình luận

Thời gian :

  • Tính từ lúc đăng bài cho đến 20h00 25/05/2020
THAM GIA NGAY MÁY CHỦ SV.MCFAMILY.VN
IP : sv.mcfamily.vn
Website : https://mcfamily.vn
Nhà tài trợ : Tram Gia Phat