Hướng dẫn các mã màu minecraft

5/5 - (2 votes)

Nhìu bạn vẫn chưa biết mã màu minecraft sau đây mình sẽ hướng dẫn lại cách ghi mã màu

Mã màu minecraft này chỉ có staff hoặc owner mới sử dụng được thui nhé

Bảng màu bên dưới

Sử dụng ký tự : § đằng trước hoặc ký tự này & :


Tham gia ngay máy chủ IP : SV.MCFAMILY.VN  để thử nghiệm nhé!
Bạn chưa có game? Tải game ngay tại đây