Posts Tagged: Các biome trong Minecraft

Các biome trong Minecraft

Các biome trong Minecraft Biome trong minecraft là gì ? Có thể hiểu rằng, biome là các loại địa hình khác nhau, mỗi địa hình ấy lại có một quần thể sinh vật khác nhau. Những quần thể này sẽ giúp người chơi kiếm được các loại tài nguyên khác nhau để sử dụng trong… Read more »