Posts Tagged: Capes Minecraft

NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ ÁO CHOÀNG TRONG MINECRAFT

NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ ÁO CHOÀNG TRONG MINECRAFT Áo choàng hay còn gọi là cape là một vật phẩm bổ sung giúp nhân vật của người chơi trồng bắt mắt hơn. Mỗi loại áo choàng trong Minecraft tượng trưng cho một sự kiện đặc trung của Minecraft, người chơi đã mua account Minecraft… Read more »