Posts Tagged: huong dan choi minecraft

Cách pha chế thuốc trong Minecraft

Vật liệu cần thiết để pha chế thuốc trong Minecraft Để pha chế thuốc thì trước tiên bạn cần phải chế tạo lọ thuỷ tinh để đựng thuốc, với nguyên liệu chính là kính. Sau đó, chế cái vạc để đựng nước theo công thức 7 sắt thỏi: Hãy lấy nước cho vào xô để đổ vào vạc,… Read more »