Posts Tagged: MaSoi

OPEN CHÍNH THỨC MINE GAME MA SOI

OPEN CHÍNH THỨC MINE GAME MA SOI  Hễ nhắc tới Board Game, cái tên đầu tiên bạn có thể nghĩ ngay đến đó là Ma Sói. Đây được coi là một trong những Board Game được ưa chuộng nhất thế giới. Game có thể chơi với 7 đến tận 40 người. Nay ma soi đã… Read more »