Posts Tagged: skyblock2

UPDATE PHÓ BẢN VÀ CÀY XẾP HẠNG TẠI MÁY CHỦ SKYBLOCK2

CẬP NHẬT PHÓ BẢN – CÀY XẾP HẠNG TẠI SKYBLOCK2 Thông tin bản cập nhật:      -Vé phó bản có thể đổi bằng tinh hoa (/doixu)      -Sẽ up thêm nhiều phó bản cho anh em cày      -Cuối mùa sẽ tổng kết, reset hạng và trao phần thưởng cho những người… Read more »