Category: Cập nhật

CẬP NHẬT TOWNY

∎ 10/04/2020 – Towny phiên bản 3.0 ▶ FIX – Quặng kim cương có tỉ lệ rớt bột kim cương (25%), kim cương (1%), phôi sắt và phôi vàng (50%) ▶ REMOVE – Rác. ▶ ADD – Cho phép chế tạo bàn phù phép – Cho phép chế tạo cái đe – Thêm nhiều dạng… Read more »