Posts Tagged: cập nhật

CẬP NHẬT MMORPG

CẬP NHẬT RPG BẢN CẬP NHẬT 1.2.0: Ngày cập nhật: 17/07/2021 Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY BẢN CẬP NHẬT 1.1.9: Ngày cập nhật: 13/07/2021 Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY BẢN CẬP NHẬT 1.1.8: Ngày cập nhật: 13/07/2021 Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY BẢN CẬP NHẬT 1.1.7: Ngày cập nhật: 12/07/2021 Chi tiết: XEM TẠI ĐÂY… Read more »

UPDATE SKYBLOCK

[UPDATE SKYBLOCK] Add : Thêm Rương Legendary (Giá key : 49 Coin) với rất nhiều vật phẩm VIP. Thêm nhiều item vào Rương Boss. Key Rương Boss kiếm được từ việc hạ gục BOSS LỢN THỦ LĨNH ở PHÓ BẢN. Thêm nhiều item vào Rương Lucky (Giá key : 1 Coin). Thêm người hạ gục… Read more »