UPDATE SKYBLOCK

Đánh giá cho post

[UPDATE SKYBLOCK]

Add :
 • Thêm Rương Legendary (Giá key : 49 Coin) với rất nhiều vật phẩm VIP.
 • Thêm nhiều item vào Rương Boss. Key Rương Boss kiếm được từ việc hạ gục BOSS LỢN THỦ LĨNHPHÓ BẢN.
 • Thêm nhiều item vào Rương Lucky (Giá key : 1 Coin).
 • Thêm người hạ gục BOSS sẽ nhận được 2 key thay vì 1 key như lúc trước.
 • Thêm phần thưởng khi hạ gục BOSS
 • Thêm MENU tạo đảo mới lệnh /start
 • Thêm HƯỚNG DẪN lệnh /help
 • Thêm Sách cũ Common/Rare/Legendary trên /cshop. Khi làm sạch sách cũ bạn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 loại Enchantment VIP tùy theo loại Common/Rare/Legendary.
Fix :
 • Giảm giá rank + VIP từ 150 Coin còn 130 Coin + VIP+ vẫn giữ nguyên giá + PRO từ 300 Coin còn 200 Coin + PRO+ từ 600 Coin còn 400 Coin
 • Thời gian hồi chiêu ĐÔNG CỨNG của BOSS giảm còn 6 giây thay vì 20 giây
 • Thời gian hồi chiêu THIÊU RỤI cùa BOSS giảm còn 6 giây thay vì 20 giây
 • Chỉnh lại rate Rương Boss


Tham gia ngay máy chủ IP : SV.MCFAMILY.VN
Bạn chưa có game? Tải game ngay tại đây