Cấm chat - MCFAMILY.VN

Cấm chat


Người chơiBị cấm chat bởiLý doBị khóa ngàyNgày được thả

amethu

seennguyen
Spamming24-01-2022, 03:2024-01-2022, 03:21 (Đã hết hạn)

Bocantat

Aaway
chửi sv24-01-2022, 03:0925-01-2022, 03:09

Kcinery

seennguyen
loại24-01-2022, 02:5824-01-2022, 03:08 (Được mở cấm chat bởi seennguyen)

L1ghtNub5

Aaway
30 chửi helper24-01-2022, 02:5719-10-2024, 02:57

JaySalw12

Aaway
chửi helper24-01-2022, 02:5524-01-2022, 03:25 (Đã hết hạn)

_khung_long_nub_

Aaway
chửi helper24-01-2022, 02:5224-01-2022, 03:22 (Đã hết hạn)

_khung_long_nub_

Aaway
chửi helper24-01-2022, 02:5119-10-2024, 02:51 (Được mở cấm chat bởi Aaway)

SimpSuisei

Aaway
chửi helper24-01-2022, 02:5024-01-2022, 03:20 (Đã hết hạn)

Kcinery

seennguyen
theo y' muon'24-01-2022, 02:1024-01-2022, 02:10 (Được mở cấm chat bởi seennguyen)

Meowither

seennguyen
phá town người khác23-01-2022, 09:4123-01-2022, 13:41 (Đã hết hạn)
«
»
Trang 1/220